top of page

Consultancy

 

Veiligheid beperkt zich niet tot het geven van cursussen, veiligheid is een gevoel wat iedereen binnen de organisatie moet uitdragen, te beginnen met de directie. Het is een continuproces in alle lagen van de organisatie.

 

Wij doorlopen uw organisatie op neutrale wijze uw, hiervan maken wij een rapport. Vervolgens vertalen wij dit rapport naar een plan van aanpak. Hierin beschrijven wij stap voor stap wat er moet gebeuren om de organisatie naar een hoger veiligheidsniveau of het eerste veiligheidsniveau te brengen. Wij regisseren hiervoor de benodigde opleidingen, daar waar mogelijk gaan we opleidingen combineren en zullen we deze afstemmen op de situatie binnen de organisatie. Het personeel wat deze opleiding volgt zal hun kennis direct kunnen toepassen binnen de organisatie.

 

U kunt ons inzetten voor korte projecten of langere projecten. Daar waar nodig delen wij onze kennis onderling om vervolgens u het meest gefundeerde advies te kunnen geven. Wij hebben reeds ervaring als veiligheidscoördinator op de bouw, preventiemedewerker projectmatig, ARBO, BHV en EHBO coördinator, opgeleid persoon Brandmeldinstallaties en als onafhankelijke werkplekinspecteur.

 

Interesse neem dan contact met ons op via het contactformulier en wij reageren zo spoedig mogelijk.

bottom of page